Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

Ofisimiz, şirketlerin kurumsal bir yapıya kavuşmak, yeni ya da genişleyen faaliyet konularına veya özel ya da değişen mevzuata uyum sağlamak, ya da mali güçlük içine düşmüş işletmelerin finansal yapılarını düzeltmek, ve borçlarını taksitlendirme veya vadelerini erteleme ya da yeniden finanse etmek amaçlarına yönelik olarak, yeniden yapılandırılmalarına yönelik çok çeşitli hizmetler vermektedir.

ADMD büyümeye, verimliliği arttırmaya yönelik, birleşme, bölünme ortak girişim veya tür değişikliği ya da benzeri şirket işlemlerine dayalı olan yeniden yapılandırma faaliyetlerinde hukuki inceleme, şirket yapısı, şirket ana sözleşmesi, yönetim ve insan kaynaklarının yeniden yapılandırılması, ticari ve diğer sözleşmelerin yeniden değerlendirilmesi, ihtiyaçlara yönelik tip sözleşmelerin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin hukuki düzenin oluşturulması gibi hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas ve tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

Faaliyet Alanlarımız