Bankacılık & Finansal Hizmetler Hukuku

ADMD olarak banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin halli konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli hukuk hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca ofisimiz sürekli yenilenen ve gelişmekte olan bankacılık ve finans mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin, bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda, ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında da hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlarımız finans kurumları ile ilişkide olan diğer müvekkillerine ise kredi, leasing, ipotek sözleşmeleri, alacak temliki ve faktöring işlemleri ve banka ve finans kurumları nezdinde diğer tüm işlemlerinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadırlar.

Faaliyet Alanlarımız