Şirket Finansmanı

Ofisimiz çok çeşitli finansman işlemlerine hukuki destek vermektedir. Büromuz çok sayıda girişim sermayesi destekli ya da girişimcilerin doğrudan kurduğu firmalara hizmet sunmaktadır. Kredi finansmanı hizmetlerimiz kapsamında müvekkil şirketlerin, yatırım bankalarının, finansal kiralama şirketlerinin, ticari bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının şirketlere kaynak aktarımı yapabilmesini sağlamak amacını taşıyan çeşitli işlemlerine hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık büromuz başta konut, sınai, ticari veya çoklu kullanım içeren gayrimenkul projeleri ve enerji üretim tesisleri olmak üzere, çeşitli iş yatırımları için finansman sağlanmasına yönelik işlemlere hukuki destek sunmaktadır. Müvekkillerimize yerli ve yabancı kaynaklardan ilk devre ya da ikincil proje finansmanı ya da borçların yeniden yapılandırılması amacıyla doğrudan hisse alımı temelinde sermaye yatırımı, ortak yatırım ve gelir paylaşımı yatırımları, banka ve finans kurumlarından proje ya da işletme için alınacak borç ve krediler, sanayi üretim araç ve tesisleri için üretici kaynaklı finansman ya da leasing işlemleri ve bu finansmanın teminatlandırılması amacına yönelik varlık, hisse, işletme ya da ruhsat veya izinler üzerinde kurulabilecek rehin, ipotek ve benzeri işlemler konusunda hukuki hizmet vermekteyiz. Yatırım ve proje finansmanı amacına yönelik tüm işlemlerin ön görüşmelerin yapılması, hukuki inceleme raporlarının hazırlanması, sözleşmelerin imzalanması, devir ve teminat işlemlerinin yapılması, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri tüm evrelerinde avukatlarımız gerekli hukuki temsil ve danışmanlık hizmetlerini sunabilmektedirler.

Ofisimiz, şirketlerin kurumsal bir yapıya kavuşmak, yeni ya da genişleyen faaliyet konularına veya özel ya da değişen mevzuata uyum sağlamak, ya da mali güçlük içine düşmüş işletmelerin finansal yapılarını düzeltmek, ve borçlarını taksitlendirme veya vadelerini erteleme ya da yeniden finanse etmek amaçlarına yönelik olarak, yeniden yapılandırılmalarına yönelik olarak da çok çeşitli hizmetler vermektedir. ADMD büyümeye, verimliliği arttırmaya yönelik, birleşme, bölünme ortak girişim veya tür değişikliği ya da benzeri şirket işlemlerine dayalı olan yeniden yapılandırma faaliyetlerinde hukuki inceleme, şirket yapısı, şirket ana sözleşmesi, yönetim ve insan kaynaklarının yeniden yapılandırılması, ticari ve diğer sözleşmelerin yeniden değerlendirilmesi, ihtiyaçlara yönelik tip sözleşmelerin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin hukuki düzenin oluşturulması gibi hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas ve tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

Faaliyet Alanlarımız