Vergi Konusundaki Hizmetlerimiz

Ofisimiz vergi hukuku alanında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ticari işlem ve faaliyetler için vergi planlaması yapılması, hukuki görüş verilmesi, özelge talepleri, uzlaşma görüşmeleri, uyuşmazlıkların idare ve vergi mahkemeleri önünde çözümlenmesi gibi çeşitli konularda hizmetlerimiz, vergi hukuku konusunda oluşturduğumuz özel çalışma grubu tarafından sunulmaktadır.

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin tüm ve her türlü ihtilaflarının çözümü için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Büromuz gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük ve cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirleri ya da benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize hizmet vermektedirler.

Büromuzda işlem yapısı ve vergi planlaması konularında danışmanlık verilmesi, iç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sağlanması, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmaların yapılması, idareden özelge ve görüş alınması gibi hizmetlerin yanı sıra uyuşmazlıkların giderilmesi için uzlaşmaya başvurulması, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetler de verilmektedir.