Yabancı Yatırımlar Hakkında

Büromuzun en fazla çalışma yaptığı alan yabancı yatırımcılara Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında hukuk desteği sağlamaktadır. Yabancı yatırımcıların özellik içeren hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir çalışma grubumuz mevcuttur.

Ofisimiz, ülkemizde faaliyet gösteren ya da yatırım planlayan yabancı sermayeli firmalara yönelik çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Avukatlarımız tarafından yabancı sermayeli firmaların Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirecekleri her türlü işlem için hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından anonim ve limitet şirket, ortak girişim, şube ve irtibat bürosu kurulması, yerel işletmelere distribütörlük, franchise, know-how, lisans ve benzeri hakların verilmesi, birleşme ve devralma işlemleri, yabancı yönetici ve personel çalıştırılması, ticari işlemlerin ve yönetim standartlarının uluslararası kurumsal ölçütlere uyumu, faaliyetlerin ve işlemlerin hukuki olarak incelenmesi ve raporlanması, serbest bölge faaliyetleri, Türkiye'de karşılaşılan ticari, vergisel, çalışan hukukuna ya da tüketicinin korunmasına dayalı ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü, idare ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerin yürütülmesi, her türlü izin, ruhsat, imtiyaz, teşvik başvuru ve ilgili işlemleri gibi pek çok farklı konuda hizmet verilebilmektedir.

Ayrıca avukatlarımız yabancı sermaye yatırımcılarına yönelik olarak yönetici sorumlulukları, vergi planlama ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, sanal şirket işletmeleri ve şirket iç denetimi konularında da danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlayabilmektedirler.

Ofisimiz yabancı sermayeli firmalara, yabancı personel çalıştıran yerli işletmelere, Türkiye'de yatırım yapmak ve yaşamak isteyen ya da bağımsız olarak mesleki faaliyet göstermek isteyen yabancılara çeşitli alanlarda hukuki destek sunmaktadır. Yabancıların Türkiye'de ikamet ve çalışmalarına ilişkin her türlü izin, işlem ve bildirim konularında müvekkillerimize destek sunmaktayız.

Yabancı kişilerin ve bu kişileri çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Çalışma Bakanlığı nezdinde yapacakları çalışma izni, ilgili konsolosluklar nezdinde başvurulan çalışma vizesi, yabancı kimselerin kendileri ve aileleri için Emniyet Müdürlüklerinden edinilen ikamet izinleri, Yüksek Öğrenim Kurumu nezdinde yapılan eğitim durumu denklik belgesi başvuruları, özel meslek grupları (örneğin mühendisler) için ilgili meslek odalarından alınması gereken onaylar ve izin sonrası bu odalara kayıt yapılması, bu izinlerin yenilenmesi ya da uzatılması, yabancı personelin çocuklarının Türkiye'deki eğitim kurumları nezdinde başvuru ve kayıt işlemleri, ve benzeri her türlü işlem hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Avukatlarımız yalnızca şirketler bünyesinde çalışmak isteyen yabancı personel ve bunları çalıştırmayı hedefleyen firmalara değil, aynı zamanda Türkiye'ye yerleşme amacıyla yatırım yapmak isteyen yabancı gerçek kişilere yönelik olarak da özellik arz eden hizmetler sunabilmektedirler.