Haberler

  • 14 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından bir önceki ay içerisinde 30 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı erkeklerin zorunlu askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmalarına imkan vermek için çıkarılan yasayı onayladı.
  • 10 Aralık 2011 tarihinde TBMM futbol müsabakalarında şike suçlarına ilişkin 6222 sayılı yasada değişiklikler yaparak hapis cezalarına indirim getirdi. Yeni düzenlemeye göre şike suçundan dolayı verilecek hapis cezaları en fazla 12 yıldan, 3 yıla indirildi.
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da tarife rejimini etkileyen düzenlemeleri içerir değişiklikler 8 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.
  • 6098 Sayılı 'Yeni Türk Borçlar Kanunu' 2 Şubat 2011 yılında TBMM tarafından kabul edildi. Özellikle kira sözleşmesi ilişkilerinde uygulanmak üzere 1926'dan beri yürürlükte olan mevcut yasada 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren pek çok değişiklik yürürlüğe girecektir.
  • 6102 Sayılı 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' 1 Şuabt 2011 yılında TBMM tarafından kabul edildi. Çoğu 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren olmak üzere yeni yasa kademeli olarak yürürlüğe girecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu özellikle şirketler hukuku alanında çok büyük yenilikler içermektedir.