İlke & Sorumluluklar

 1. Gizlilik
  ADMD Avukatlık Bürosu ortak ve çalışanları olarak müvekkil ve potansiyel müvekkillerimizden edinilen her türlü bilginin avukat-müvekkil ilişkisi kapsamında gizli tutulması konusunda mesleki sorumluluğa sahibiz. Bizlere iletilen her türlü bilginin gizliliğine özen gösterileceği hususunda açık bir taahhüt sunmaktayız. Müvekkil ve potansiyel müvekkillerimiz tarafından bize doğrudan ya da herhangi bir haberleşme aracı ile iletilen bilgi ve belgeler gizli olarak addolunur.
 2. Ayrımcılık Yapmama
  ADMD Avukatlık Bürosu çalışanları olarak hiçbir şekilde ırk, din, vatandaşlık, askerlik durumu, köken, yaş, cinsiyet, hastalık, medeni hal, cinsel kimlik, hamilelik, genetik özellik, fiziki ya da akli özür ya da yasa ile korunan diğer kişisel özellik ya da statü kapsamında hiçbir tür ayrımcılık ve tacizde bulunmayacağımızı ve bu şekilde davranışa aracılık etmeyeceğimizi ve müsamaha göstermeyeceğimizi beyan ederiz.
 3. Rüşvet & Yolsuzluk
  ADMD Avukatlık Bürosu ortak ve çalışanları özellikle kamuya bağlı kurum ve kuruluşlar nezdinde olmak üzere hiç bir eylem ve işlemlerinde rüşvet ya da benzeri yolsuzluk içeren faaliyetlerde bulunmaz, bunlara iştirak etmez ve müsamaha göstermezler. Avukat ve çalışanlarımız Türk Ceza Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve diğer mevcut yasalara ve A.B.D.'nin 'Foreign Corrupt Practices Act' (FCPA) isimli ve İngiltere'nin 'U.K. Bribery Act' (UKBA) isimli rüşvet ve yolsuzluğu önlemeye ilişkin yasalarındaki prensiplere uygun olarak faaliyet göstermektedir.
 4. Meslek İlkeleri
  Büromuzun ortak ve çalışan avukatları Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu üyesi olup, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB ve İstanbul Barosunun düzenleyici işlemleri kapsamında belirlenen tüm meslek ilkelerine yeminli olarak bağlıdırlar.
 5. İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Kişisel Bilgilerin Korunması
  İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında bizlerle iki tip bilgi paylaşmaktasınız. Bunlardan birincisi 'Görüş ve Talepleriniz' ya da 'Çalışan ve Eski Çalışanlar' bölümünde yer alan formları doldurmak suretiyle kendi isteğiniz ile bize ilettiğiniz bilgilerinizdir. Mavioglu & Alkan (ADMD) Avukatlık Bürosu işbu kapsamda bize ilettiğiniz kişisel verileriniz dahil hiçbir bilgiyi belirttiğiniz amaç dışında kullanmayacak veya 3. kişilerin kullanımına sunmayacaktır. Sitemizi ziyaret ederek bize sunduğunuz ikinci bilgi tipi ise internet sitemizi görüntüleyenlerin istatistiki bilgileridir. Bu ikinci tip istatistik verinin 'Google Analytics' isimli yazılım ve hizmet ya da benzer analitik değerlendirme sistemleri kapsamında ziyaretçilerin siteyi kullanımının analizi için tarafımızca kullanılabileceğini belirtmek isteriz. İşbu analitik çalışma kapsamındaki yazılımlar ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza 'kurabiye' olarak adlandırılan küçük boyutlu dosya gönderimi yapabilmektedir. Bunun amacı kullanıcılarının IP adresleri dahil olmak üzere anonim bilgilerinin internet kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla Google ya da benzer hizmet sağlayıcılara iletilmesidir. Bu toplanan bilgiler Mavioglu & Alkan (ADMD) Avukatlık Bürosu tarafından hiçbir şekilde tarafınıza ait kişisel bilgilerin edinilmesi amacına yönelik olarak kullanılmayacak ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütlerimiz yalnızca kendi internet sitemiz için geçerlidir. Sitemizde yer alan bağlantı (link) adresleri ile ulaşılan diğer siteleri kapsamaz.