Çalışma & İkamet İzinleri

Yabancı kişilerin ve bu kişileri çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Çalışma Bakanlığı nezdinde yapacakları çalışma izni, ilgili konsolosluklar nezdinde başvurulan çalışma vizesi, yabancı kimselerin kendileri ve aileleri için Emniyet Müdürlüklerinden edinilen ikamet izinleri, Yüksek Öğrenim Kurumu nezdinde yapılan eğitim durumu denklik belgesi başvuruları, özel meslek grupları (örneğin mühendisler) için ilgili meslek odalarından alınması gereken onaylar ve izin sonrası bu odalara kayıt yapılması, bu izinlerin yenilenmesi ya da uzatılması, yabancı personelin çocuklarının Türkiye'deki eğitim kurumları nezdinde başvuru ve kayıt işlemleri, ve benzeri her türlü işlem hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Avukatlarımız yalnızca şirketler bünyesinde çalışmak isteyen yabancı personel ve bunları çalıştırmayı hedefleyen firmalara değil, aynı zamanda Türkiye'ye yerleşme amacıyla yatırım yapmak isteyen yabancı gerçek kişilere yönelik olarak da özellik arz eden hizmetler sunabilmektedirler.