Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Halen Türkiye'de 20.000'in üzerinde yabancı sermayeli firma çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Sermaye şirketlerinde Türk ortak bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır ve Türkiye %100 yabancı sermayeli firma kuruluşuna izin vermektedir. Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu anonim ve limitet sermaye şirketi kuruluşlarında birden fazla ortak gerekliliğini de ortadan kaldırmış ve bu sayede yabancı sermayeli grupların ya da yabancı gerçek kişilerin tek başlarına ve yardımcı ortak kullanmaksızın şirket kurmalarına imkan tanımıştır.

Şirket kuruluş ya da mevcut şirketlere iştirak işlemleri büromuza bağlı avukatların desteği ile oldukça hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Büromuz tarafından anonim ve limitet şirket, ortak girişim, şube ve irtibat bürosu kurulması, yerel işletmelere distribütörlük, franchise, know-how, lisans ve benzeri hakların verilmesi, birleşme ve devralma işlemleri, yabancı yönetici ve personel çalıştırılması, ticari işlemlerin ve yönetim standartlarının uluslararası kurumsal ölçütlere uyumu, faaliyetlerin ve işlemlerin hukuki olarak incelenmesi ve raporlanması, serbest bölge faaliyetleri, Türkiye'de karşılaşılan ticari, vergisel, çalışan hukukuna ya da tüketicinin korunmasına dayalı ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü, idare ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerin yürütülmesi, her türlü izin, ruhsat, imtiyaz, teşvik başvuru ve ilgili işlemleri gibi pek çok farklı konuda hizmet verilebilmektedir.