Yabancı Sermaye Yatırımları

Türkiye Avrupa'nın 6. ve dünyanın 16. büyük ekonomisi konumundadır ve son 8 yıl içerisinde ekonomisi yılda ortalama %4.8 oranında büyümektedir. Türkiye yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmekte ve 1990'lı yıllardan itibaren ve özellikle 2001 sonrasında mevzuatında bulunan yabancı yatırım engellerini hızla kaldırmıştır.

Her ne kadar Türkiye Dünya Bankasına bağlı IFC tarafından yatırım yapma kolaylığı açısından 65. sırada gösteriliyor olsa da sunduğu yatırım fırsatları, iç tüketim gücü, bölgesindeki ülkelere ulaşım için lojistik avantajları, kaliteli insan kaynağı imkanları ve sorunları çözmede gösterdiği pratik yaklaşımları açısından değerlendirildiğinde yatırımcılar için eşsiz bir ülkedir ve Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolar tutarında yabancı sermaye yatırımı girişi olmuştur.

Bu doğrultuda İngilizce olarak da hizmet verebilen büromuzun en fazla çalışma yaptığı alan yabancı yatırımcılara Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında hukuk hizmetleri sağlamaktadır. Yabancı yatırımcıların özellik içeren hukuk hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir çalışma grubumuz mevcuttur.

Ofisimiz, ülkemizde faaliyet gösteren ya da yatırım planlayan yabancı sermayeli firmalara yönelik çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Avukatlarımız tarafından yabancı sermayeli firmaların Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirecekleri her türlü işlem için hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından anonim ve limitet şirket, ortak girişim, şube ve irtibat bürosu kurulması, yerel işletmelere distribütörlük, franchise, know-how, lisans ve benzeri hakların verilmesi, birleşme ve devralma işlemleri, yabancı yönetici ve personel çalıştırılması, ticari işlemlerin ve yönetim standartlarının uluslararası kurumsal ölçütlere uyumu, faaliyetlerin ve işlemlerin hukuki olarak incelenmesi ve raporlanması, serbest bölge faaliyetleri, Türkiye'de karşılaşılan ticari, vergisel, çalışan hukukuna ya da tüketicinin korunmasına dayalı ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü, idare ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerin yürütülmesi, her türlü izin, ruhsat, imtiyaz, teşvik başvuru ve ilgili işlemleri gibi pek çok farklı konuda hizmet verilebilmektedir.

Ayrıca avukatlarımız yabancı sermaye yatırımcılarına yönelik olarak yönetici sorumlulukları, vergi planlama ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, sanal şirket işletmeleri ve şirket iç denetimi konularında da danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlayabilmektedirler.