Faaliyet Gösterdiğimiz Hukuk Alanları

Müvekkillerimize başta ticaret hukuku, yabancı sermaye hukuku, dava ve icra hizmetleri gelmek üzere çok çeşitli alanlarda hizmet vermekteyiz. Müvekkillerin ihtiyaç duyduğu meseleler birden çok hukuk alanını birlikte ilgilendirebilmekte ve kendine münhasır olabilmektedir ancak hizmetlerimiz belirtilenler ile sınırlı olmaksızın aşağıdaki hukuk alanı başlıkları altında sınıflandırılabilir.

Faaliyet Alanlarımız