Sigorta Hukuku

ADMD Avukatlık Bürosu sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Özel düzenlemelere tabi sektör oyuncularına kuruluşlarından başlayarak, poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve çalışanları ile olan ilişkilerinin yapılandırılmasına kadar, her türlü işlemlerinde hukuki destek sağlamanın yanı sıra avukatlarımız sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda da hizmet vermektedirler.

Ayrıca ADMD, başta gayrimenkul yatırımları, birleşme ve devralmalar olmak üzere her türlü şirket işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası kapsamına alınabilmesi için müvekkillerine yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız