E-ticaret Hukuku Hizmetlerimiz

Ofisimiz normal (offline) bir ticari işletmenin tüm ihtiyaçları konusunda hizmetler sunduğu gibi aynı zamanda e-ticaret hususunda çok çeşitli konularda faaliyet göstermektedir. Avukatlarımız internet üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, sosyal medya platformları, elektronik ilan ve reklam faaliyetleri, elektronik eğlence yazılımları ve oyun platformları, internet yazılımları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlere yönelik özel hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmetlerin bazıları internet üzerinde faaliyet gösterecek şirketlerin yapılandırılmaları ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği sağlanması, mesafeli alım-satım sözleşme örnekleri hazırlanması, abonelik sistemlerinin kurulması, tüketicilerin haklarının korunması, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyit sitemlerinin oluşturulması, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi, alan adı ve hizmet sağlayıcı edinme işlemlerine hukuki destek sağlanması, erişim engelleme kararlarına karşı tedbirler ve kararların uygulamaya konulması, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları içermektedir.

Ayrıca avukatlarımız internet üzerinde faaliyet gösteren e-ticaret siteleri, e-yayıncılar, sosyal medya siteleri, e-reklamcılar ve diğer e-işletmeler kapsamındaki özel durumları da içerir şekilde, fikri ve sınai mülkiyet unsuru taşıyan her türlü değerin devri, kullandırılması ya da kiralanması ve benzeri unsurlar taşıyan tüm işlemler, lisanslandırma ve telif sorunlarının giderilmesi gibi faaliyetler hakkında da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Ofisimiz internet sektörüne özel girişim sermayesi ile finansman, melek ve sermaye yatırımları, ortak girişimlerin kurulması ve birleşme ve devralmalar, yatırımcılar için özel giriş ve çıkış detaylarının belirlenmesi ve hukuki altyapısının oluşturulması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gibi konularda da yatırımcı ve işletmecilere hukuki destek verebilmektedir.

Avukatlarımız ayrıca sosyal medya kullanımı dahil olmak üzere internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, karalama, iftira, haksız rekabet, telif ihlali, kimlik gaspı ve benzeri suç, kabahatler ya da haksız eylemler hakkında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadırlar.

Faaliyet Alanlarımız