Birleşme & Devralmalar

Bir şirketin hisse ya da ortaklık paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemler basit bir hisse, pay ya da varlık devir işleminden ibaret değildirler. Türk şirket yaşamında birleşme ve devralmalar (M&A) konusunda kapsamlı işlem yapılması ve işlem birliği sağlanmasına yönelik hukuki gelenek çok oturmuş değildir ve bu alan ancak yabancı sermayenin ülkemize girişi sonrasında gelişmeye başlamıştır.

Büromuz iç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. M&A konularında avukatlarımız, müvekkillerimizin finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz ettikten sonra ihtiyaç duydukları hukuki desteği kendilerine sunmaya gayret göstermektedirler.

Büromuz varlık satışı, hisse ve pay satışı, tersine hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması, kaldıraçlı hisse alımı işlemleri, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, melek ve girişim sermayesi yatırımları, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve benzeri çok çeşitli yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularında da hizmetler sunmaktayız.

Müvekkillerimize söz konusu konu işlem ya da tüzel ve gerçek kişiler ve varlıkları kapsamında hukuki inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, işlem öncesi ve işlem uyumu için şirket organizasyon, yönetim ve hisse yapısının gözden geçirilmesi ve gerekiyor ise değiştirilmesi, işlemler için vergilendirme ve finansman planlaması, işlem öncesi Rekabet Kurumu veya ilgili diğer özel pazarlardaki idari otorite ve bağımsız kurumlara yapılması gereken başvurular, bildirimler ve alınması gereken izinler, emanet ya da bloke hesap veya fon kuruluş ve hazırlıkları, hisse devir sözleşmelerinin ve diğer devir işlem evrakının hazırlanması, görüşülmesi ve yürürlüğe konulması, birleşme, bölünme veya satın alma öncesi ve sonrası hukuki ve bürokratik tüm işlemlerin yapılması ve işlem kapanışlarının sağlanması ve benzeri tüm konularda destek sunabilmekteyiz.

Faaliyet Alanlarımız