Otel Lisanslandırma & Operasyon Hizmetleri

2011 yılı itibarı ile yalnızca İstanbul ilinde yaklaşık 1.250 otel 70.000 oda kapasitesi ile hizmet vermektedir. Gelişen Türk ekonomisinde turizmin payı her geçen gün artmakta ve dolayısıyla otel işletmeciliği alanına yapılan yatırımların hacmi büyümektedir.

Avukatlık büromuz otel yatırımlarının mevcut veya oluşturulacak marka zincirleri altında faaliyet gösterebilmeleri için gereken yerli ve yabancı lisans işlemleri ve otel operasyonlarının hukuki yönleri konularında çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Büromuz bir otel yatırımının başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen tüm evrelerde proje geliştirilmesi, proje finansmanı, arazi alımı, kullanımı ya da paylaşımı, imar durumu belirlenmesi, inşaat ruhsatlandırılması, inşa aşaması, marka ve işletme lisanslandırılması, tedarik zincirleri kurulması, yönetim ve işleyiş modeli geliştirilmesi, pazarlama ve reklam faaliyetleri, misafir ilişkileri, işletme ve varlık devirleri gibi çok çeşitli alanlarda müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Ofisimiz özellikle konaklama ve otel işletmelerinin franchise (marka ve grup şemsiyesi altında isim ve benzeri haklarının kullanılması), management (yönetim ve işletme hizmetlerinin alınması) ve karma yapıda markalandırma ve kısmi yönetim desteği içeren 'manchise' gibi sözleşmeleri konusunda müvekkillerine danışmanlık vermektedir.

Avukatlarımız ayrıca otel işletmelerinin faaliyetleri kapsamında karşılaşabilecekleri her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için de temsil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız