Reklam ve Pazarlama Hukuku

Avukatlarımız reklam ve pazarlama sektörünün hukuki ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere çeşitli hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Reklam verenler ile planlama, prodüksiyon, kreatif reklam ajansları ve reklam yayıncıları ve reklam alanı sahipleri arasındaki ilişkiler, yazılı, işitsel ve görsel basın yayın organları, dış mekanlar ve sosyal medya araçları dahil internetin dijital ortamında yapılacak gizli (viral), tanıtım amaçlı uzun (advertorial) veya açık reklamlar ve yerleştirmeler, tanıtımlar, sponsorluklar, açılışlar, fuarlar ve promosyon faaliyetleri gibi konularda hukuki altyapının kurulması ve ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için ofisimiz, temsil ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz reklamların ve pazarlama faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun incelenmesi, içerik denetimlerinin yapılması, telif ve diğer fikri ve sınai hakların kullanımına ilişkin işlemlerin yapılması, piyango ve çekiliş içeren kampanyalar için gerekli idari izinlerin alınması, reklamların neden olduğu haksız rekabet sorunlarının veya diğer uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ilgili makamlarca verilen reklam yayını durdurma veya diğer adli ve idari para cezalarına ilişkin yargı yollarına başvurulması gibi hususlarda da hizmet sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız