Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Büromuz kurumsallaşan müvekkillerine şirket yönetimi, yönetici sorumlulukları, işlem denetimi, şirket işleyiş prosedürleri, yetki paylaşımı, şirketlerin bildirim ve ihbar yükümlülükleri ve diğer benzer konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlarımız şirketlerin hissedar ve ortaklar genel kurullarına, yönetim, denetim ve müdürler kurullarına ve diğer komite ve yöneticilerine, şirket yönetim ve denetimine ilişkin çeşitli hizmetler sunabilmektedirler.

ADMD olarak şirket yöneticilerinin 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' kapsamında değişen işleyiş ve idare mekanizmaları konularında eğitilmeleri ve şirketlerin yapacakları işlemlerin 'işlem denetimi' de dahil olmak üzere her türlü hukuki konuda destek verebilmekteyiz.

Ayrıca büromuz şirket yöneticilerine kriz yönetimi, sorumluluk tespiti, menfaat dengelenmesi, uzlaştırma, yönetim ve şirket işleyişinin yeniden yapılandırılması ve diğer benzer konularda hizmet sağlayabilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız