Madencilik Hukuku

Ülkemiz maden çeşitliliği açısından 132 ülke arasında 10. olmasına rağmen maden üretim değerleri açısından 28. sırada yer almaktadır. Madencilik sektörünün gayrisafi milli hasıla içindeki payı ise halen %1.5 civarındadır. Ancak geçtiğimiz son iki on yıllık dönem içinde madencilik sektöründe kamu işletme ve maden sahalarının özelleştirmeleri hızlanmış, sektöre özel ve yabancı sermaye girişi artmıştır. Bu kapsamda önümüzdeki 10 yıllık dönem için madencilik sektörünün hızlı ve istikrarlı bir büyüme göstereceğini öngörmekteyiz.

Madencilik sektörü hukuki anlamda özellikle devletin yer altı kaynakları üzerindeki hakları, aramaların genellikle kamuya ait alanlarda yapılması ve madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri dolayısıyla özel düzenlemelere tabidir. Bir maden işletmesinin faaliyete geçebilmesi için 20 ila 25 ayrı izin alması gerekmekte ve bu kapsamda 10 ila 15 ayrı kurum ve kuruluş ile ilişki kurması gerekmektedir.

Avukatlık büromuz madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara işbu izin ve ruhsatlar konusunda hukuki destek sağlamakta olduğu gibi, bu şirketlerin faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyabilecekleri tüm ticari işlem ve sözleşmeler konularında da destek sunmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren işletmelere proje finansmanı, ruhsat ve işletme devir ve kiralanması ve hukuki uyuşmazlıklarının çözümlenmesi gibi konularda da temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız