Uyumlaştırma Hizmetleri & AB Hukuku

Ofisimiz işletmelerin yönetim ve faaliyetlerinin yürürlükte olan mevzuata ve hedeflenen standartlara uyumu amacına yönelik olarak çeşitli hizmetler sunmaktadır. Özellikle bankacılık, enerji, telekomünikasyon, güvenlik ve medya faaliyetleri gibi düzenlenmiş piyasalarda faaliyet gösteren şirketler için sürekli gelişen ve değişen yasal düzenlemelere uyum sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Uyumlaştırma faaliyetlerimizin içerisinde operasyonel yapıların hukuki olarak düzenlenmesi, sınır ötesi ticari işlemler için destek sunulması, birleşme ve devralmalar kapsamında yapılması gereken uyum çalışmaları, sık kullanılan ve tip sözleşme ve işlem türlerinin yasal statüleri gereğince hazırlanmaları gibi diğer hizmetler de mevcuttur.

Aynı şekilde büyük ölçekli işletmelere sahip olan veya uluslararası ticari faaliyet yürüten şirketlerin değişken ve karmaşık vergi ve gümrük mevzuatlarını ve Türk ve Avrupa Birliği standartlarını dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Ofisimiz uyumlaştırma ve AB hukuku kapsamında bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmetler sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız