Uyuşmazlık Çözümü & Dava Hizmetleri

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun taraf olduğu diğer her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuk, ceza, vergi ve diğer idari konularda yetkili ve Türkiye'de mevcut tüm yargı çevrelerinde ve tüm yargı makamları önünde temsil, dava ve icra hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız sundukları uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hizmetlerinde müvekkillerinin haklarının temsili konusunda gerekli tüm özenin gösterilmesinin yanı sıra, bu süreçlerin her aşamasında müvekkillerinin ilgili meseleye ilişkin tüm ihtimalleri içerir şekilde bilgilendirilmesini de hedeflenmektedirler.
Ayrıca ADMD olarak müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri, veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamlarınca alınan kararlarının Türkiye'de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Faaliyet Alanlarımız