Anti-damping & Gümrük Hukuku

ADMD Avukatlık Bürosu, anti-damping soruşturmaları ve haksız rekabete karşı alınan tedbirlere ilişkin olarak şikayette bulunulması, soruşturmalar kapsamında idare tarafından gönderilen soru formlarına cevap verilmesi, yapılacak oturumlara ve yerinde inceleme çalışmalarına katılım ve idare tarafından verilen karar ve uygulamaya konulan vergilere karşı Danıştay nezdinde açılacak iptal davaları gibi çok çeşitli hukuki hususlarda müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Büromuz, anti-damping soruşturmaları, koruma soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici önlem soruşturmaları, anti-damping önlemleri ve vergiler, ve uluslararası ticarette haksız uygulamalara karşı alınan diğer tedbirler konularında hizmet verebilmektedir.

Ofisimiz anti-damping, koruma mevzuatlarının teknik ve yasal yönleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlayabilmektedirler.

Faaliyet Alanlarımız