Telekomünikasyon & Bilgi Teknolojileri Hukuku

Ofisimiz özel düzenlemeye tabi olan telekomünikasyon altyapısı, sabit telefon, GSM, GMPCS mobil telefon, telsiz, internet servis ve yer sağlayıcılığı, uydu haberleşme, uydu platform, sanal mobil şebeke, uydu ve kablo TV hizmetleri, rehberlik hizmeti ve katma değerli telekomünikasyon hizmetleri konularında ve bilgi teknolojileri alanında yazılım, veritabanı hizmetleri, kurumsal kaynak planlaması, teknik destek, elektronik haberleşme güvenliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelere ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sağlamaya yönelik olarak uyumlaştırma, danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Bu alanda müvekkillerimize yetkilendirme, yerel ve uluslararası paylaşım, erişim ve ara bağlantı düzenlemeleri, numara, frekans, altyapı kullanım başvuru ve tahsisleri, ortak girişimler ve projeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, etkin piyasa gücüne sahip işletmelerin özel durumları, abonelik sistemleri ve sözleşme yapıları, uyuşmazlıkların çözümü ve benzer konularda hizmetler sağlanmaktadır.

Avukatlarımız internet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking), alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

Ofisimiz internet sektörüne özellikle girişim sermayesi, melek ve sermaye yatırımları, ortak girişimler ve birleşme ve devralmalar, telif, fikri ve sınai hakların korunması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gibi konularda da yatırımcı ve işletmecilere hukuki destek verebilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız