Franchise & Distribütörlük Hizmetleri

Ofisimiz franchise ve distribütörlük ilişkileri konusunda müvekkillerine çeşitli şekillerde destek vermektedir. Marka, ürün ya da hizmetlerini daha geniş bir dağıtım ağı ile bölgelere yaymak ve değerlerini yükseltmek isteyen müvekkillerimizin yanı sıra, yerli ya da yabancı ürün, hizmet ya da markaların gücünden veya iş hacminden distribütörlük veya franchise anlaşmaları kapsamında yararlanmak isteyen işletmelere de danışmanlık hizmeti sunabilmekteyiz.

ADMD nezdinde franchise veren, franchise alan, üretici, tedarikçi, distribütör, lisans alan, lisans veren, alt-lisans alan ve diğer alakalı işletme ve şirketlere bu paylaşım ve ağ sistemlerinin yapısal kurulumu, büyütülmesi, kapsamındaki fikri ve sınai değerlerinin korunması gibi konularda ve özellikle sözleşme hazırlığı, görüşmeleri, yürürlüğe konulması, satış ve devir işlemleri, uyuşmazlıkların çözümü gibi teknik işlemlerine ilişkin hizmetler verebilmekteyiz.

Ofisimiz özellikle konaklama ve otel işletmelerinin franchise (marka ve grup şemsiyesi altında isim ve benzeri haklarının kullanılması), management (yönetim ve işletme hizmetlerinin alınması) ve karma yapıda markalandırma ve kısmi yönetim desteği içeren 'manchise' gibi sözleşmeler konusunda müvekkillerine hukuk danışmanlığı desteği sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız