İdare Hukuku

Türk hukuk sitemi özel kişi ve kurumların kendi aralarındaki ilişkiler ile kamu tüzel kişilikleri ile olan ilişkileri kapsamında bir ayrımı içermekte olduğundan, ülkemizde bağımsız yargı mercileri de bulunan bir idare hukuku gelişmiştir.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

Ofisimiz özellikle anti-damping, rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, kamu ihale işlemleri, idari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ve benzer diğer konularda hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, özel düzenleme ve denetime tabi piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerine mevzuat ile uyum ve bağımsız kurum, kurul ve üst kurullar nezdinde başvuru ve ilişkiler konusunda da danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız