Sermaye Piyasaları & Menkul Kıymetler Hukuku

Ofisimiz sermaye piyasalarında faaliyet gösteren borsalara, vadeli işlemler aracılık şirketlerine, aracı kurum ve kuruluşlara, portföy yönetim şirketlerine, gayrimenkul yatırım ortaklıkları dahil her türlü yatırım fon ve ortaklıklarına, halka açık ve açılmayı planlayan şirketlere, değerleme ve denetim firmalarına, ve kurumsal ve bireysel yatırımcılara çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Hizmetlerimiz arasında fon ve yatırım ortaklığı kuruluş ve işleyişine destek verilmesi, portföy yönetimi yetki belgeleri ve çerçeve sözleşmelerin düzenlenmesi, lisans ve izne tabi işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması ve benzeri konular da yer almaktadır.

ADMD avukatları halka açılmak isteyen şirketlere yönelik olarak özel hizmetler sunmaktadırlar. Bu hizmetler arasında hazırlık ve yapılanma işlemleri, aracılık sözleşmelerinin yapılması, şirket izahnamesinin (prospektüs) hazırlanması, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurumuna müracaatlar, tanıtım faaliyetleri için kurulacak hukuki altyapı, talep toplama işlemleri, İMKB ve SPK uzmanlarınca şirketin kalitatif ve kantitatif olarak incelemesi hususunda verilen danışmanlık ve temsil hizmetleri, şirketin hisse senetlerinin kurul kaydına alınması işlemleri, satış sonuçlarının bildirimi, borsa kotuna alınma ve işlem görmeye başlama aşamasındaki işlemler, halka arz sonrasında şirket idaresi ve kamunun bilgilendirilmesine yönelik işlemler ve benzeri çeşitli hukuk hizmetleri yer almaktadır.

Ofisimiz ayrıca yatırımcılar, aracı kurumlar, halka açık şirketler, düzenleyici kurumlar,ve bunların çalışan, ortak ya da yöneticileri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, kamuya açıklanmamış gizli bilgiler üzerinden yapılan işlemler, spekülasyonlar, geçici ya da süresiz işlem durdurma, kişisel işlem yasakları ve para cezaları gibi idari cezalara karşı yargı yollarının kullanılması konularında da danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız