Özelleştirme Hizmetleri

Özelleştirme kavramı 1984 yılından beri Türkiye'nin gündemindedir. 2001 yılından itibaren kamu iştirak ve varlıklarının yerli ve yabancı özel girişimcilere satışı ve devri işlemleri hızlanmıştır.

Büromuz özelleştirme hukuku kapsamında yerli ve yabancı yatırımcı ve finansörlere çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler içerisinde ihale katılım şartnamesi alınması ve incelenmesi, devre konu varlıkların ve işletmelerin hukuki incelemeye tabi tutulması, idari mevzuat yönünden yatırımcılar için hukuki risk analizi yapılması, ihalelere katılım için temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi, imtiyaz sözleşmeleri, teminat işlemleri, ihale sonrası satış ve devir işlemleri, özelleştirilen varlık ya da işletmelerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumunun sağlanması gibi konular yer almaktadır.

Ayrıca müvekkillerimize Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek ilişkiler ve çıkan uyuşmazlıkların çözümü için temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız