İnternet Hukuku

İnternet yayıncılığı, elektronik ticaret, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda ülkemizde yeni gelişen internet hukuku çerçevesinde hizmetler vermekteyiz.

Avukatlarımız internet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking), alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

Ofisimiz internet sektörüne özellikle girişim sermayesi, melek ve sermaye yatırımları, ortak girişimler ve birleşme ve devralmalar, telif, fikri ve sınai hakların korunması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gibi konularda da yatırımcı ve işletmecilere hukuki destek verebilmektedir.

Avukatlarımız ayrıca internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, karalama, iftira, haksız rekabet, telif ihlali, kimlik gaspı ve benzer suç, kabahat ya da haksız eylemler hakkında yapılabilecek hukuki girişimler konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadırlar.

Faaliyet Alanlarımız