Miras Hukuku

Ölüm sonrası varlıkların (tereke) mirasçılar arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu çoğu zaman ötelenen ancak insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur.

Ülkemizde maalesef murisler arasında miras haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısı diğer medeni ülkeler ile karşılaştırıldığına çok yüksek orandadır. Müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu), aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri (ecri misil), medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

Büromuza bağlı çalışan avukatlarımız varlık planlaması, vakıf tesis edilmesi, yerli ya da yabancı fonların kurulması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Faaliyet Alanlarımız