Bağımsız Kurum & Mevzuat Hizmetleri

Büromuz, özel düzenlenmiş piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak ayrıntılı ve değişken birincil ve ikincil mevzuata uyum, ve düzenleme ve denetleme kurumları ile ilişkiler konusunda müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Ofisimiz Türkiye'de bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve benzeri diğer bağımsız kurum ve bunların kurul ve daireleri nezdinde yapılan lisans, izin ve tahsis, tarife işlemleri dahil her türlü başvuru ve işlemde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca avukatlarımız bu kurumlar nezdinde yapılan soruşturma ve incelemeler, alınan karar ve verilen cezalara karşı yargı yollarının kullanılması hususlarında da hizmet vermektedirler.

Büromuz, düzenleme kurumları dışındaki Tütün Piyasası Üst Kurulu, Şeker Piyasası Üst Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve benzeri diğer üst kurullar ile yapılan işlem ve yürütülen ilişkiler konusunda da müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Faaliyet Alanlarımız