Yayın Kuruluşlarınca Basılmış Yayınlarımız

ADMD'ye bağlı avukatlarımız hukuk araştırma ve analizi yayınları üzerine faaliyet gösteren süreli yayınların editörleri ve uluslararası yayınevleri tarafından sıkça Türk hukukuna ilişkin konularda akademik ya da uygulamaya yönelik hukuk makale ve yazılarına katkı vermeleri için davet edilmektedirler. Bu kapsamda basılan ve ADMD avukatları tarafından verilen katkı ile yayınlanan bir takım uluslararası eserler aşağıda sayılmıştır:

  • Uluslararası Miras Kuralları / International Succession (Third Edition) Edited by Louis Garb and John Wood, Oxford University Press, 2010.
  • Küresel Elektronik Ticaret Yasaları ve E-ticaretin Vergilendirilmesi / Global E-Business Law & Taxation, Editor in Chief Ana D. Penn, Senior Editor Martha L. Arias, Oxford University Press and IBLS, 2009.
  • Avrupa Şirket Hukukları / Guide to European Company Laws (Third Edition) by Julian Maitland-Walker, Thomson, Sweet & Maxwell, 2007.
  • Sermaye Yatırımları Vergilendirilmesi / Tax on Inbound Investment 2012, Editors Peter Mahler and Lew Steinberg, Law Business Research, 2011.
  • Türkiye'de Elektronik Ticaret Yasalarının Gelişimi ve Gelirlerinin Vergilendirilmesi / Development of E-commerce Legislation and Taxation of Revenues in Turkey by Orhan Yavuz Mavioglu, Tax Planning International Review Volume, 36 Number 8, August 2009, Bureau of National Affairs Inc, 2009.

Yayınlarımız