Medya & Eğlence

Medya ve eğlence hukukuna yönelik avukatlık hizmetlerimiz, televizyon ve radyo kanalları, kablolu ya da dijital yayın platformları, gazeteler, dergiler, süreli yayınlar, yayınevleri, müzik prodüksiyon işletmeleri, reklam ajansları, yetenek ajansları, menajerler, yazılı, görsel ve dijital tüm basın ve yayın kuruluş ve kişileri, sinema, tiyatro ve televizyon oyuncu ve yapım çalışanları, müzik besteci ve yorumcuları, yönetmen ve senaristler, ve sektörde faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kişilere yönelik olarak sunulmaktadır.

Yayın ilkeleri, sorumlulukları, içerik ve iç denetimler, telif ve diğer fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda hizmetler vermekteyiz.

Avukatlarımız medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, gizli (viral), tanıtım amaçlı uzun (advertorial) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

Avukatlarımız aynı zamanda medya ve eğlence sektörünün bir parçası olarak kabul edilen reklam ve pazarlama faaliyetlerine bağlı hukuki ihtiyaçlara yönelik hukuk hizmetleri de sunmaktadır. Reklam verenler ile planlama, prodüksiyon, kreatif reklam ajansları ve reklam yayıncıları ve reklam alanı sahipleri arasındaki ilişkiler, yazılı, işitsel ve görsel basın yayın organları, dış mekanlar ve sosyal medya araçları dahil internetin dijital ortamında yapılacak gizli (viral), tanıtım amaçlı uzun (advertorial) veya açık reklamlar ve yerleştirmeler, tanıtımlar, sponsorluklar, açılışlar, fuarlar ve promosyon faaliyetleri gibi konularda hukuki altyapının kurulması ve ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için ofisimiz, temsil ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz reklamların ve pazarlama faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun incelenmesi, içerik denetimlerinin yapılması, telif ve diğer fikri ve sınai hakların kullanımına ilişkin işlemlerin yapılması, piyango ve çekiliş içeren kampanyalar için gerekli idari izinlerin alınması, reklamların neden olduğu haksız rekabet sorunlarının veya diğer uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ilgili makamlarca verilen reklam yayını durdurma veya diğer adli ve idari para cezalarına ilişkin yargı yollarına başvurulması gibi hususlarda da hizmet sunmaktadır.