Gayrimenkul & İnşaat

İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, taşeron ve alt taşeronlarla ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Avukatlarımız birden fazla katman ve aşama içeren, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzeri pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir. Büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.
Avukatlarımız birden fazla katman ve aşama içeren, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzeri pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına '2-B' olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.
Bunlara ilave olarak büromuz ülkemizin önemli gayrimenkul yatırımları arasında bulunan otel yatırımlarına yönelik olarak, bir otel yatırımının başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen tüm evrelerde proje geliştirilmesi, proje finansmanı, arazi alımı, kullanımı ya da paylaşımı, imar durumu belirlenmesi, inşaat ruhsatlandırılması, inşa aşaması, marka ve işletme lisanslandırılması, tedarik zincirleri kurulması, yönetim ve işleyiş modeli geliştirilmesi, pazarlama ve reklam faaliyetleri, misafir ilişkileri, işletme ve varlık devirleri gibi çok çeşitli alanlarda müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetleri sağlamaktadır.

Ofisimiz özellikle konaklama ve otel işletmelerinin franchise (marka ve grup şemsiyesi altında isim ve benzeri haklarının kullanılması), management (yönetim ve işletme hizmetlerinin alınması) ve karma yapıda markalandırma ve kısmi yönetim desteği içeren 'manchise' gibi sözleşmeleri konusunda müvekkillerine danışmanlık vermektedir.

Avukatlarımız ayrıca inşaat ve otelcilik faaliyetleri ile uğraşan işletmelerinin karşılaşabilecekleri her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için de temsil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.